Pengumuman PSB T.P 2009-2010

Halaman : I (pertama)
Lampiran : Keputusan Kepala SMP Swasta Al-Muslimin
Nomor : 800.3/640 -YAMP/2009
Tanggal : 29 Juni 2009

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

LULUS TERBAIK JALUR TRY OUT UASBN

NOMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
1 11A 00001 Ahmad Fadil Azhar L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
2 11A 00002 Ahmad Kisra Gani L MIN Lubuk Tukko LULUS
3 11A 00003 Aisyah Romauli Harahap P SDN. 081234 Sibolga LULUS
4 11A 00004 Aisyahtur Radwa Marpaung P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
5 11A 00005 Alma Nanda Silvining Tyas P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
6 11A 00006 Amihil Dayani Hutasoit P SDN. 153065 Lopian 2 LULUS
7 11A 00007 Amni Ayu Sri Rizki Sitompul P SDN. 1556484 Lubuk Tukko LULUS
8 11A 00008 Anneza Putri Asmara P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
9 11A 00009 Ari Putra Simatupang L SDN. 081239 Sibolga LULUS
10 11A 00010 Arif Wardana L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
11 11A 00011 Ashrun Jamil Damandra L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
12 11A 00012 Bima Try Anggara S L SDN. 086739 Kalangan LULUS
13 11A 00013 Chyntia Hijjah WS P SDN. 153074 Pinagsori 3 LULUS
14 11A 00014 Destrina Elita Koto P SDN. 081232 Sibolga LULUS
15 11A 00015 Diki Rizki Panggabean L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
16 11A 00016 Fahira Dwianti Siregar P SDN. 081234 Sibolga LULUS
17 11A 00017 Farhan L SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
18 11A 00018 Fauzan Azis Nur L SDN. 081232 Sibolga LULUS
19 11A 00019 Fiona Shafira Rosa P SDN. 081234 Sibolga LULUS
20 11A 00020 Juraida Simanungkalit P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
21 11A 00021 Kautsar Sufi Anshari L SDN. 081239 Sibolga LULUS
22 11A 00022 Khairuddin L MIN Sibuluan III LULUS
23 11A 00023 Khiarulil Abrar L SD Muhammadiyah 3 LULUS
24 11A 00024 Kresna Bayu Adha L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
25 11A 00025 Lazuardyas Zhafran L L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

LULUS TERBAIK JALUR TRY OUT UASBN

NOMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
26 11A 00026 M. Abi Aufar Lubis L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
27 11A 00027 M. Achyar Winata L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
28 11A 00028 M. Heri Darmawan L SDN. 081232 Sibolga LULUS
29 11A 00029 M. Syahrullah Pohan L SDN. 081232 Sibolga LULUS
30 11A 00030 M. Teguh Syahputra L SDN. 081232 Sibolga LULUS
31 11A 00031 Nanda Aditya Rahma P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
32 11A 00032 Nizmi Riska Utami Putri P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
33 11A 00033 Nur Aisah P MIN Lubuk Tukko LULUS
34 11A 00034 Nurfajrina Hermayeni P SDN. 084084 Sibolga LULUS
35 11A 00035 Putri Handayani Siregar P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
36 11A 00036 Rahmi Chairi Vina P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
37 11A 00037 Rani Syukriana H P SDN. 081239 Sibolga LULUS
38 11A 00038 Rizky Prayoga L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
39 11A 00039 Sarah Hafizah Siregar P SDN. 152981 Tukka I LULUS
40 11A 00040 Sayang Sri Arinda P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
41 11A 00041 Siti Syarah P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
42 11A 00042 Sri Indah Utami P SDN. 081232 Sibolga LULUS
43 11A 00043 Sri Mahdaliani P P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
44 11A 00044 Sri Wirna Sari P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
45 11A 00045 Ulfah Rani Daulay P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
46 11A 00046 Yola Amelia S P SDN. 081232 Sibolga LULUS
47 11A 00168 Rizki Putra Nauli L SDN. 081228 Sibolga LULUS
48 11A 00177 Reza Eka Juliansyah L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
49 11A 00178 Irsyad Permadi Sitorus L SDN. 086739 Sibolga LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

LULUSAN TERBAIK JALUR PENERIMAAN SISWA BARU

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
1 11A 00085 Abdul Rahmat P L SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
2 11A 00091 Ahmad Rizky Fauzan L SD Swasta Annizam Medan LULUS
3 11A 00093 Almawiyah Armayanti S P SDN. 156472 Hajoran 2 LULUS
4 11A 00096 Annisa Auliya P SD Siteba Padang LULUS
5 11A 00100 Ayu Sri Rezeki P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
6 11A 00167 Eka Ayu Narandana D P SD Swasta Tri Ratna LULUS
7 11A 00120 Ikhsan Anugrah T L SDN. 081232 Sibolga LULUS
8 11A 00141 Nurul Zakiatun Nafsih P SDN. 081240 Sibolga LULUS
9 11A 00144 Radhila Widya Putri P SDN. Aksara Indah LULUS
10 11A 00157 Tasbita Arini P SDN. 081240 Sibolga LULUS
11 11A 00161 Wahyu Meuthiasari P SDN. 084083 Sibolga LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
1 11A 00084 Abdul Rahman Nauli Bugis L SDN. 087695 Sibolga LULUS
2 11A 00086 Abdul Razaag L SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
3 11A 00087 Adha Ridhayani Siregar P SDN 152978 Sibuluan I LULUS
4 11A 00047 Adhitia Yogi Fahlevi L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
5 11A 00088 Adinda Putri P SDN. Hajoran 2 LULUS
6 11A 00089 Adiyat Mahfuzh L SDN. 154500 Aek Tolang LULUS
7 11A 00090 Adnan Buyung Batubara L MIS Nurul Falah LULUS
8 11A 00048 Aida Tunnur P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
9 11A 00094 Alwi Prasetyo L SDN. 081234 Sibolga LULUS
10 11A 00050 Amelia Afifah Nadeak P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
11 11A 00051 Anita Putri Rukayah P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
12 11A 00095 Anni Kholilah P SDN. 152981 Tukka I LULUS
13 11A 00097 Anugrah Rezeki Meuraxa P SDN. 153028 Padang Masiang LULUS
14 11A 00099 Ariansyah Panggabean L SDN. 155684 Lubuk Tukko LULUS
15 11A 00052 Aswwatil Rahmah T P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
16 11A 00053 Aulia Prakarsa H L SDN. 153001 Kolang Nauli LULUS
17 11A 00101 Bagas Hanafiah Rahmansyah P SDN. 081232 Datuk Itam Sibolga LULUS
18 11A 00054 Bagus Agung Prawiro M L SDN. 081232 Sibolga LULUS
19 11A 00102 Chandra Setiawan L SDN. 002 Dumai LULUS
20 11A 00179 Isrofyuni Zhahara P SDN. 153074 Pinangsori 3 LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
21 11A 00103 Darnila Halim D P MIS Bahriyatul ‘Ulum Pandan LULUS
22 11A 00055 Denis Berkam Lubis L SDN. 156472 Hajoran 2 LULUS
23 11A 00056 Dhea Ayusta Winda R P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
24 11A 00104 Diah Auziah Simatupang P SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
25 11A 00105 Dicky Galieh Wibowo L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
26 11A 00106 Doni Ariska Siregar L MIN Lopian LULUS
27 11A 00107 Doni Hermawan L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
28 11A 00108 Eka Ayu Narandani D P SD Swasta Tri Ratna LULUS
29 11A 00109 Eka Cahyani P P SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
30 11A 00057 Eko Prakoso L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
31 11A 00111 Fadil Muhammad L L MIN Lubuk Tukko LULUS
32 11A 00112 Fadila Rahma Nainggolan P SDN. 081240 Sibolga LULUS
33 11A 00058 Fadilah Syafitri P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
34 11A 00059 Fadillah Siregar P SDN. 086738 Sibolga LULUS
35 11A 00113 Fajar Siddik Siregar L SDN. 081240 Sibolga LULUS
36 11A 00114 Fazrial Hamdan Nasution L SDN. 084081 Santeong LULUS
37 11A 00115 Fitra Gawang Ramadhan P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
38 11A 00116 Hailul Amalai Nasution L SDN. 081238 Sibolga LULUS
39 11A 00117 Hananda Mercury Rizki P SDN. 155684 Lubuk Tukko LULUS
40 11A 00175 Haniva Sukmayarni P SDN. LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
41 11A 00060 Hasya Silfia Tumanggor P SDN. 081232 Sibolga LULUS
42 11A 00061 Hazran Putra Samri L SDN. 081232 Sibolga LULUS
43 11A 00118 Helmi Yahya Siregar L SDN. Aksara Indah LULUS
44 11A 00062 Hermanda Roni Panggabean L SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
45 11A 00119 Hotma Ramadani P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
46 11A 00121 Imam Zarkasy Slamet L SDN. 085115 Sibolga LULUS
47 11A 00063 Indra Pilianti Dongoran L SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
48 11A 00064 Ira Frisri Anggraini P SDN. 0813234 Sibolga LULUS
49 11A 00123 Irsyad Luthfi L MIS Bumim LULUS
50 11A 00124 Jennie Indah Pusparini P SDN. 081232 Sibolga LULUS
51 11A 00127 Lerian Arbi Agusti Mirza P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
52 11A 00065 Lina Anjelina Batubara P SDN.Hutabalang LULUS
53 11A 00066 Lisa Indriyani P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
54 11A 00067 M. Abdul Ikhsan L SDN. Inpres Pandan LULUS
55 11A 00068 M. Arief Maulana H L SDN. 081227 Sibolga LULUS
56 11A 00128 M. Bagas Sihombing L SDN I 1250 Batangtoru LULUS
57 11A 00129 M. Fajar Rizki L SD Swasta Sinar Husni Medan LULUS
58 11A 00130 M. Jihan Rizki Akbar S L SDN. 158309 Pandan 3 LULUS
59 11A 00069 M. Khatani Tambunan P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
60 11A 00131 M. Rais Pasaribu L SD. Swasta Muhammadiyah Sibolga LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
61 11A 00132 M. Rasyid Rambe L SDN. 153065 Lopian 2 LULUS
62 11A 00133 M. Rasyid Ridho Tanjung L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
63 11A 00134 M. Zulfikar L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
64 11A 00070 Maisyah Khairani P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
65 11A 00135 Mhd. Rozi Marbun L SDN. 156483 Pasar Sorkam LULUS
66 11A 00173 Muhammad Sa’id Can Aritonang L SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
67 11A 00136 Munawaroh Koto P SDN. 156684 Lubuk Tukko LULUS
68 11A 00137 Murniati P SDN. 152980 Hajoran I LULUS
69 11A 00071 Nauli Fitriani Izwar S P SDN. 081232 Sibolga LULUS
70 11A 00138 Nita Wulan Suci P P SDN. 156684 Lubuk Tukko LULUS
71 11A 00139 Nur Afrida P SDN. 157015 Kebun Pisang LULUS
72 11A 00140 Nurhijjah Tanjung P SD Swasta Tri Ratna LULUS
73 11A 00142 Permata Sari P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
74 11A 00170 Prayoga Putra Pratama L SDN. 081232 Jl. Datuk Hitam Sbg LULUS
75 11A 00174 Putra Perdana S L SDN. 081228 Sibolga LULUS
76 11A 00072 Putri Mahyu Agusti P SDN. 081232 Sibolga LULUS
77 11A 00143 Putri Yulianda P SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
78 11A 00145 Rahmad Anjaya Panggabean L SDN. 156684 Lubuk Tukko LULUS
79 11A 00073 Rahmad Efendi Siregar L MIN Sibuluan III LULUS
80 11A 00074 Randi Abdi Natha Siregar L SDN. 152977 Sarudik I LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
81 11A 00075 Raudatul Janna Silalahi P SDN. 081232 Sibolga LULUS
82 11A 00171 Ray Alexander Hutabarat L SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
83 11A 00146 Reza Azhari Harahap L SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
84 11A 00147 Rizki Dwi Rahman T L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
85 11A 00148 Rizky Munte L SDN. 085115 Sibolga LULUS
86 11A 00149 Romi Andriano L SD Islamiyah LULUS
87 11A 00076 Ruby Abdillah Mujiono L SDN. 081240 Sibolga LULUS
88 11A 00150 Sahat Martua Piluang L SDN. 081240 Sibolga LULUS
89 11A 00151 Salma Afrianti Pgbn P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
90 11A 00077 Samsir Aliamsyah Tarirohan L SDN. 153074 LULUS
91 11A 00152 Sandi Yulhamdy L SDN. 081234 T.Dorong LULUS
92 11A 00153 Siti Maysarah Sitompul P MIN I Pinangsori LULUS
93 11A 00154 Sonia Hutabarat P SDN. 081232 Sibolga LULUS
94 11A 00079 Sri Wahyuni Lubis P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
95 11A 00180 Sundari P SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS
96 11A 00172 Sukriadi Manalu L MIS Bahriyatul ‘Ulum Pandan LULUS
97 11A 00155 Surya Nita Hutapea L SDN. 154600 Aek Tolang LULUS
98 11A 00159 Tri Marlina Nauli P SDN. 156684 Lubuk Tukko LULUS
99 11A 00080 Vandrio Anugrah T L SDN . Lubuk Tukko LULUS
100 11A 00081 Widya Wulandari Marbun P SDN. 158466 Aksara Indah LULUS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
101 11A 00162 Yahdi Saputra L SD Swasta Nurul Falah LULUS
102 11A 00163 Yogi Saputra Lubis L SDN. 158466 Aksara Indah LULUS
103 11A 00164 Yoratio Prawijaya L SDN. 152977 Sarudik I LULUS
104 11A 00165 Yuyun Musyarofah P SDN. 152978 Sibuluan I A LULUS

Halaman : X (sepuluh)
Lampiran : Keputusan Kepala SMP Swasta Al-Muslimin
Nomor : 800.3/ -YAMP/2009
Tanggal : 29 Juni 2009

DAFTAR NAMA CALON PESERTA DIDIK YANG LULUS
UJIAN SELEKSI
DAN DINYATAKAN DAPAT DITERIMA MENJADI SISWA
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

C A D A N G A N

NMOR Nama Calon Peserta Didik Baru L/P Asal SD/MI Ket.
URUT PESERTA
1 11A 00049 Aji Sofyan Hutagalung L SDN. 152978 Sibuluan I A CADANGAN
2 11A 00158 Taufiq Rizaldi Gea L SDN. 158466 Aksara Indah CADANGAN

SYARAT-SYARAT DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU
SMP SWASTA AL-MUSLIMIN PANDAN
TAHUN PELAJARAN 2009 – 2010

1. WAKTU DAN TEMPAT : Tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan 03 Juli

( PUKUL 08.00 – 13.00 WIB)
2. CALON SISWA WAJIB HADIR PADA SAAT DAFTAR ULANG UNTUK PENGUKURAN
SERAGAM SEKOLAH
3. CALON SISWA WAJIB MENYERAHKAN SKHUN ASLI DAN POTOCOPY SKHUN SD/MI
1 LEMBAR
4. MELAMPIRKAN SECARA KOLEKTIF NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN) DAN
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) DARI SEKOLAH ASAL
SD/MI
5. CALON SISWA WAJIB MELUNASI BIAYA-BIAYA DIBAWAH INI :

NO RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN
1 UANG PARTISIPASI PENDIDIKAN KELAS VII Rp. 1.250.000/ siswa
(1 kali selama menjadi siswa) 250,000 Angsuran I
2 SPP BULAN JULI 2009 110,000
3 IURAN OSIS SELAMA SATU (1) SEMESTER 30,000
4 IURAN KOMPUTER SELAMA SATU (1) SEMESTER 30,000
5 BIAYA KEGIATAN MASA ORIENTASI SEKOLAH (MOS) 75,000
JUMLAH 495,000

NO RINCIAN BIAYA PERALATAN DAN SERAGAM SEKOLAH
1 2 (DUA) STEL SERAGAM BIRU PUTIH 290,000
2 2 (DUA) STEL SERAGAM OLAH RAGA 180,000
3 SATU (1) STEL SERAGAM KHUSUS TERDIRI DARI : 300,000
( LOGO , ROMPI, DASI, BARET, BAJU, CELANA/ ROK)
4 TOPI 1 (SATU) DAN (LOKASI , NAMA, OSIS)
2 (DUA) SET 25,000
5 KAMUS BAHASA INGGRIS PENERBIT GRAMEDIA 60,000
6 BIAYA PEMBELIAN AL-QUR’AN 35,000
JUMLAH 890,000

Total = Biaya Pendidikan + Biaya Peralatan dan Seragam Sekolah
= Rp. 495.000 + Rp. 890.000,-
= Rp. 1.385.000,-

Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Ketua Bapel

Kepala Sekolah

H.RAMLAN HOESIN

MISHAN, S.Pd

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: